ag棋牌官网|HOME专栏 精彩图片

ag棋牌官网|HOME第二次会员代表大会在贵阳召开

 

 

会长王思明和执行会长王惠业在研究换届有关事项

 

 

执行会长王惠业与秘书长段丽娜商议换届日程

 

 

第二次会员代表大会现场

 

 

王思明主席签到现场

 

 

王思明检查会议准备工作

 

 

老领导杨序顺、蒙素芬莅临大会

 

 

 

谢彬如等在签到

 

副会长曹雨煤在换届现场

 

顾问孙荫亭和秘书长段丽娜与曾参赛的侗族女孩合影

 

 

换届大会现场

 

 

侗族大歌为大会献艺